Điều Khoản Đăng Truyện

Điều Kiện Cần (BQT Check)

 1. Thoả mãn 1 trong 2 điều kiện sau:
  - Không đăng những truyện đã có trên hệ thống
  - Nếu truyện đã có trên hệ thống thì bản dịch của bạn phải khác hoàn toàn so với những bản dịch trước đó. Đồng thời truyện của bạn phải ở chế độ hoàn thành
 2. Không lôi kéo thành viên qua website khác, diễn đàn, mạng xã hội,..
 3. 「Tên chương」 phải đúng 1 trong các định dạng sau: Hiển thị ví dụ
 4. Định Dạng Đúng Ví Dụ
  Chương + STT chương Chương 1
  Chương 1-1
  Chương 1.1
  Chương + STT chương: Tên chương Chương 1: Chào thế giới
  Chương 1-1: Chào thế giới
  Chương 1.1: Chào thế giới
  Quyển + [STT quyển]: Chương + [STT chương]: Tên chương Quyển 2 - Chương 1: Chào thế giới
  Quyển 2 - Chương 1-1: Chào thế giới
  Quyển 2 - Chương 1.1: Chào thế giới
  Thế Giới 2 - Chương 1, Quyển 2 - Chương 1-1, Quyển 2 - Chương 1.1
 5. Nếu là truyện dịch/edit bạn bắt buộc phải nhập link nguồn (raw hoặc convert) ở tab Sửa Truyện
 6. Chương có nội dung 18+ bắt buộc phải set password hoặc set VIP (đặt giá Vàng của chương đó > 0)
 7. Không tạo chương không liên quan đến nội dung của truyện. Ví dụ nội dung xin donate, nội dung thông báo,..
 8. Truyện sưu tầm không được đặt password tùy chỉnh. Chỉ được đặt password mặc định là 1 hoặc 2.
 9. Truyện sưu tầm mà set VIP sẽ bị khóa tài khoản không thời hạn mà không cần thông báo trước
 10. Chương đầu tiên của truyện không được set VIP và phải có nội dung liên quan đến truyện.
 11. Những chương đặt password tùy chỉnh bắt buộc phải nhập gợi ý ngay tại chương đó. Gợi ý của chương đó không được nằm trong chương set VIP khác.
 12. Nếu truyện có 「Tên Khác」 thì 「Tên Truyện」 và 「Tên Khác」 không được trùng nhau
 13. Ảnh đại diện phải phù hợp với tất cả các lứa tuổi
 14. Nếu là truyện dịch/edit thì bạn không được tự ý chuyển tình trạng truyện sang Hoàn Thành nếu tác giả vẫn còn đang viết.
 15. Sau khi truyện được duyệt. Bạn vẫn phải tuân thủ những nguyên tắc trên. Nếu cố tình vi phạm tài khoản của bạn bị khóa mà không cần thông báo trước.
 • Đối với truyện dịch/edit nếu bạn chỉ đăng trên truyenwki.com mà quá 1 tháng không ra chương mới. Thì thành viên khác có thể đăng trực tiếp lên bản dịch của bạn. Bạn bị loại khỏi đồng quản lý (hoặc chủ sở hữu) truyện. Tuy nhiên, bạn vẫn được nhận vàng từ những chương dịch từ trước đó.
 • Đối với truyện dịch/edit nếu bạn đăng đồng thời trên nền tảng khác (ngoài quản lý của truyenwki.com) mà quá 2 ngày không ra chương mới và bản dịch ở truyenwki.com bị chậm chương so với nền tảng khác. Thì thành viên khác có thể đăng trực tiếp lên bản dịch của bạn. Bạn bị loại khỏi đồng quản lý (hoặc chủ sở hữu) truyện. Bạn không còn được nhận Vàng từ các chương dịch trước đó. Tất cả các chương của bạn sẽ được chuyển sang cho thành viên mới.
 • Thành viên mới sau khi được BQT thêm vào làm đồng quản lý level 1. Trong 24h đầu bắt buộc phải thêm 1 chương mới (chương công khai) để giữ chỗ. Nếu không, thành viên khác có thể thay thế vị trí đồng quản lý đó. Thành viên mới đăng nhiều hơn số chương hiện tại sẽ được làm chủ sở hữu truyện.
 • truyenwki.com có thể thay đổi Điều Kiện và Điều Khoản bất cứ lúc nào để phù hợp và công bằng với các dịch giả/tác giả khác. Đừng quá lo lắng. Tất nhiên mọi việc truyenwki.com đều xử lý có tình và có lý.
 • Đăng Truyện
Thêm Bình Luận