ngontinhcophong Mới

ngontinhcophong 12 Chòm Sao 1v1 1x1 ABO Bách Hợp BHTT BL Blackpink Boy Love BTS Cổ Đại Đam Mỹ danmei ĐN Đồng Nhân Fanfic Fanfiction Hài Hước Hệ Hiện Đại Học Đường jimin jungkook Kinh Dị Lãng Mạn Ngôn Tình Ngọt Ngược NP Sủng taehyung taekook Tình Cảm Truyện Ngắn vkook Xuyên Không

1 truyện
Ta Chờ Chàng Dưới Gốc Cây Huyết Đào

Tác giả:

Chàng là chiến thần trốn tiên giới vô dục vô cầu một lòng độ thế . Nàng là Đoá bạch Liên Hoa tám cánh tu hành cạnh …